سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/08/24
09:05
#وخارزم بعد از 8 میلیون حجم معامله در دقایق اولیه با صف خرید نزدیک 18 میلیون همراه شد. 🎯

#وخارزم


بعد از ۸ میلیون حجم معامله در دقایق اولیه با صف خرید نزدیک ۱۸ میلیون همراه شد.


🎯انتهای خبر

0
0