کدال۳۶۰
1399/09/05
19:10
#زشریف #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت کشت و صنعت شریف آباد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 203,783 میلیو...

#زشریف


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت کشت و صنعت شریف آباد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۲۰۳,۷۸۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۵٪ افزایش داشته است.▪️«زشریف» با سرمایه ثبت شده ۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۸۰۳,۵۵۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۵ ۱۹:۱۰:۰۰ (۶۹۷۷۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0