مهندسی مالی
1399/08/12
12:15
حالا این استیضاح ها که کلید میخوره هر روز نمایندگان حرفش میزنن، دردی هم دوا میکن از سرمایه و زندگی مردم که نابود شد

حالا این استیضاح ها که کلید میخوره هر روز نمایندگان حرفش میزنن، دردی هم دوا میکن از سرمایه و زندگی مردم که نابود شد


انتهای خبر

0
0