سهام سودآور
1399/08/28
18:58
شرکت «فایزر» اعلام کرد واکسن کرونای این شرکت که با همکاری «بیون‌تِک» تولید شده تا ۹۵ درصد باعث ایجاد مصونیت در برابر این بیماری شده است.

شرکت «فایزر» اعلام کرد واکسن کرونای این شرکت که با همکاری «بیون‌تک» تولید شده تا ۹۵ درصد باعث ایجاد مصونیت در برابر این بیماری شده است.انتهای خبر

0
0