ساعت بورس
1400/01/08
09:21
فیلتر «قدرت خریدار به فروشنده» « #فولاژ » میانگین خرید حقیقی: 50,215 میانگین فروش حقیقی: 6,783 قدرت خرید/فروش7.4 قیمت آخرین معامله:20,820 (5.9) 📈نم...

فیلتر «قدرت خریدار به فروشنده»


« #فولاژ »


میانگین خرید حقیقی: ۵۰,۲۱۵


میانگین فروش حقیقی: ۶,۷۸۳


قدرت خرید/فروش۷.۴


قیمت آخرین معامله:۲۰,۸۲۰ (۵.۹)


📈نمودار سهم: /chart_foolag


📋آرشیو فیلترها: /sahm_arch_foolag


🌐صفحه نماد در Tsetmc


---------------


« #قپیرا »


میانگین خرید حقیقی: ۴,۵۲۱


میانگین فروش حقیقی: ۴۸۷


قدرت خرید/فروش۹.۳


قیمت آخرین معامله:۱۰۸,۱۵۰ (۵.۹۸)


📈نمودار سهم: /chart_ghapira


📋آرشیو فیلترها: /sahm_arch_ghapira


🌐صفحه نماد در Tsetmc


---------------📊 📉انتهای خبر

0
0