موج مثبت Positive Wave
1399/08/18
09:20
فرش قرمز #بازار_سرمایه برای #بایدن دولت سر مردم کلاه گذاشت و خرش از پل گذشت حاصل اعتماد مردم به دولت و نظام😔 @Waveplus

فرش قرمز #بازار_سرمایه برای #بایدندولت سر مردم کلاه گذاشت و خرش از پل گذشتحاصل اعتماد مردم به دولت و نظام😔


@Waveplusانتهای خبر

0
0