پایگاه خبری انتخاب
1399/11/14
10:58
اژدری داماد خانواده انصاریان: پزشکان می‌ گویند با این ضربان قلب، علی بیشتر از دو ساعت دوام نمی‌ آورد سطح اکسیژن او خیلی خیلی پایین است و ضربان قلب...

اژدری داماد خانواده انصاریان: پزشکان می گویند با این ضربان قلب، علی بیشتر از دو ساعت دوام نمی آوردسطح اکسیژن او خیلی خیلی پایین است و ضربان قلب او بالاست، امیدمان خیلی کم استبعد از اینتوبه، اکسیژن حداقل باید روی ۹۰ باشد، اما اکنون اکسیژن او روی ۳۰ درصد است، ضربان قلب هم بالاست و پزشکان می‌گویند با این ضربان قلب او دو ساعت بیشتر دوام نمی‌آورد./ورزش سه🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0