نوآوران امین
1399/09/17
14:58
بین المللی محصولات پارس(#شپارس) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 46 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1...

بین المللی محصولات پارس(#شپارس)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۴۱۰,۸۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۹۶۵,۱۳۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۷۴۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0