نوآوران امین
1401/02/30
13:58
سیمان هگمتان (#سهگمت) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ⭕️کاهش (۶۴...

سیمان هگمتان (#سهگمت)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰⭕️کاهش (۶۴.۹) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۱۱.۸) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰


✅رشد ۳۷.۶۸ درصدی فروش ۳ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0