کدال۳۶۰
1400/02/29
14:37
#تاتمس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر ▪️ شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر ...

#تاتمس


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
▪️ شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «تاتمس» با سرمایه ثبت شده ۱۱۵,۷۸۶ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۲,۵۷۸ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۰-۰۲-۲۹ ۱۴:۳۷:۳۸ (۷۴۸۳۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0