همفکران
1401/06/01
20:24
#خبرهای_موثر 📌 شورای عالی بورس با راه اندازی بورس بین‌الملل موافقت کرد عشقی، رئیس سازمان بورس : امروز در جلسه شورای عالی بحث بورس بین‌الملل مطر...

#خبرهای_موثر📌 شورای عالی بورس با راه اندازی بورس بین‌الملل موافقت کردعشقی، رئیس سازمان بورس :امروز در جلسه شورای عالی بحث بورس بین‌الملل مطرح شد و شورا با راه اندازی اصولی آن موافقت کرد.با دادن این مجوز موسسان بورس می توانند مقدمات بورس بین الملل را فراهم کنند.در فرصتی که برای درخواست کنندگان تعیین می شود شرکت تاسیس شده و کار خود را آغاز خواهد کرد.Hamfekran.com


@Agahmoshaver

انتهای خبر

0
0