کارگزاری آبان
1401/03/25
16:02
📊#شمواد اطلاعیه 1401/03/25 *تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی* افشای اطلاعات بااهمیت - (تعلیق تمامی فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/...

📊#شمواد


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵


*تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تعلیق تمامی فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


تاریخ تعلیق فعالیت:۱۴۰۱/۰۳/۲۸


شرح شامل علت تعلیق:بابت تعمیرات دوره ای تجهیزات کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (دی ام تی )


برآورد تاریخ شروع مجدد فعالیت:۱۴۰۱/۰۴/۱۸
انتهای خبر

0
0