بورسینه
1399/10/29
13:02
📌با توجه به اطلاعیه‌های منتشر شده روی سامانه کدال، به نظر می‌رسد #ولنوین در شرف عرضه اولیه است

📌با توجه به اطلاعیه‌های منتشر شده روی سامانه کدال، به نظر می‌رسد #ولنوین در شرف عرضه اولیه است
انتهای خبر

0
0