پارسیس تحلیل
1400/05/25
12:00
#آریا نمودار چهارگانه پتروشیمی آریا 🔶سود پیش بینی پارسیس: برآورد سود 13293 میلیارد تومانی (1450 تومان هر سهم) برای سال 1400. 🔹عملکرد سه ماهه ب...

#آریانمودار چهارگانه پتروشیمی آریا🔶سود پیش بینی پارسیس: برآورد سود ۱۳۲۹۳ میلیارد تومانی (۱۴۵۰ تومان هر سهم) برای سال ۱۴۰۰.🔹عملکرد سه ماهه بهار : تحقق سود ۲۵۶۱ ریالی🔸نسبت P/E forward این نماد ۸.۱ واحد است.🔹ارزش بازار شرکت در حال حاضر ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بوده و سال گذشته ۱۱۰۷۶ میلیارد تومان سود محقق کرده بود.✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: مثبت ۳۱۱ ٪✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : مثبت ۴۴ ٪✔️بازدهی از سقف تاریخی :مثبت ۲۰ ٪✔️بازدهی از کف ۱۴۰۰: مثبت ۶۱ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0