کدال۳۶۰
1400/12/29
11:44
#قلرست #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪️ شرکت قند لرستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 228,494 میلیون ریال از ...

#قلرست


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪️ شرکت قند لرستان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۲۲۸,۴۹۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۳۰٪ افزایش داشته است.▪️«قلرست» با سرمایه ثبت شده ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مبلغ ۲,۰۱۸,۲۴۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۱۲-۲۹ ۱۱:۴۴:۵۵ (۸۶۴۵۶۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0