کدال۳۶۰
1401/02/30
16:23
#سهگمت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت سیمان هگمتان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 385,179 میل...

#سهگمت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت سیمان هگمتان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۳۸۵,۱۷۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۲٪ کاهش داشته است.▪️«سهگمت» با سرمایه ثبت شده ۷۲۸,۷۸۹ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ مبلغ ۱,۸۷۵,۳۰۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۶:۲۴:۵۱ (۸۸۴۲۳۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0