بورس امروز
1399/08/11
15:58
‌‌❇ ناهماهنگی در ترخیص کالاهای ضروری به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست 🔹رئیس‌جمهور گفت: کندی یا ناهماهنگی در ترخیص کالاهای ضروری به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیس...

❇ ناهماهنگی در ترخیص کالاهای ضروری به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست🔹رییس‌جمهور گفت: کندی یا ناهماهنگی در ترخیص کالاهای ضروری به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0