بورس۲۴
1400/12/02
11:20
بررسی روند فروش در«قشهد»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش بهمن ماه شرکت شهد منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

بررسی روند فروش در«قشهد»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهد در مدت ۵ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ حدود ۶۰۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷۷ درصد افزایش داشته است.


لذا فروش بهمن ماه ۶۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.قشهد
انتهای خبر

0
0