بورسینه
1399/11/13
14:22
📌ارزش سهام عدالت من (۱۳ بهمن ماه) 🔹ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۲ درصد (۲۵۶هزار تومان) کاهش یافت. 🔸ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون...

📌 ارزش سهام عدالت من (۱۳ بهمن ماه)🔹ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۲ درصد (۲۵۶هزار تومان) کاهش یافت.


🔸ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۲۷۰هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۲۲۸هزار تومان رسیده است.


🔹ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۷۶۲هزار تومان رسیده است.انتهای خبر

0
0