پایگاه خبری انتخاب
1399/09/05
12:05
معاون حقوقی رییس جمهور: 🔹صندوق توسعه برای پرداخت حقوق خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی کمک می‌کند 🔹 ممکن است منبع جایگزین دیگری هم معرفی شود ...

معاون حقوقی رییس جمهور:


🔹صندوق توسعه برای پرداخت حقوق خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی کمک می‌کند🔹 ممکن است منبع جایگزین دیگری هم معرفی شودجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SZd


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0