بورس۲۴
1401/01/28
08:36
«وثنو» از مجوز افزایش سرمایه گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین را صادر و در سامانه کدال منتشر شد.

«وثنو» از مجوز افزایش سرمایه گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین را صادر و در سامانه کدال منتشر شد.


بر این اساس مجوز ۶۷ درصدی افزاش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین توسط سازمان بورس بورس از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته صادر شده است. لذا جهت اصلاح ساختار مالی و بهبود سرمایه گذاری های شرکت انجام می شود.


وثنو
انتهای خبر

0
0