همفکران
1400/02/19
09:24
#نبض_بازار 📈 تحت تاثیر جو منفی حاکم بر کلیت بازار، بانکی ها نیز در مدار منفی دنبال می شوند. عقب نشینی خریداران در #وپاسار موجب افت حداکثری قیمت و ...

#نبض_بازار


📈 تحت تاثیر جو منفی حاکم بر کلیت بازار، بانکی ها نیز در مدار منفی دنبال می شوند. عقب نشینی خریداران در #وپاسار موجب افت حداکثری قیمت و تشکیل صف فروش در این نماد شده است. #وپارس تک نماد سبز پوش گروه است که در محدوده صفر تابلو با نوسانات مثبت همراهست. #وتجارت در قیمت ۲۴۴ تومان افت ۱ درصدی دارد. #وبصادر در حوالی صفر تابلو متعادل و با گرایشات منفی داد و ستد می شود.انتهای خبر

0
0