سلامت بورس
1399/11/13
09:26
راجع به موضوع نرخ خوراک هم در بودجه 1400: این نرخ خوراک تاثیر خیلی کمی بر سود دهی شرکتی مثل شپدیس داره... برای سال آینده شپدیس سود هر سهم معادل 200...

راجع به موضوع نرخ خوراک هم در بودجه ۱۴۰۰: این نرخ خوراک تاثیر خیلی کمی بر سود دهی شرکتی مثل شپدیس داره...


برای سال آینده شپدیس سود هر سهم معادل ۲۰۰۰ تومان میشه بر آورد کرد....


یعنی به فرض قیمت ۱۰ تومانی p/e برابر ۵انتهای خبر

0
0