خاور سهم
1400/10/28
15:43
#خاور گفت و گوی (ارتباط زنده) اخبار شبکه یک ساعت ۱۴ سیما با مدیر عامل ایران خودرو دیزل درباره مشکلات تولید و بهسازی ناوگان تجاری مرتبط با تعهدات وز...

#خاور


گفت و گوی (ارتباط زنده) اخبار شبکه یک ساعت ۱۴ سیما با مدیر عامل ایران خودرو دیزل درباره مشکلات تولید و بهسازی ناوگان تجاری مرتبط با تعهدات وزارت نفت ۱۴۰۰/۱۰/۲۸#انتهای خبر

0
0