سهم گلچین
1399/08/18
11:27
این مطمئن باشید تا زمانی که سهام کوچک بازار برگرده برگشت بازار موقتی خواهد بود باید اول سهام کوچک جمع بشه تا بازار برگرده

این مطمین باشید تا زمانی که سهام کوچک بازار برگرده برگشت بازار موقتی خواهد بود باید اول سهام کوچک جمع بشه تا بازار برگرده


انتهای خبر

0
0