اسمارت بورس
1399/09/17
09:53
#وبصادر طبق تحلیل بعد از چند روز اصلاح کوتاه مدت در ادامه روند صعودی به صف خرید 700 میلیونی رسیده📊

#وبصادر طبق تحلیل بعد از چند روز اصلاح کوتاه مدت در ادامه روند صعودی به صف خرید ۷۰۰ میلیونی رسیده📊


انتهای خبر

0
0