کدال۳۶۰
1401/03/07
11:00
#قتربت توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 818564در تاریخ 1400/08/27 به استحضار می رسان...

#قتربت


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۱۸۵۶۴در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ به استحضار می رساند اطلاعاتی توضیحی بپیوست تقدیم است.
۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۱۱:۰۰:۰۱ (۸۸۸۳۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0