کارگزاری آبان
1400/12/24
10:14
📊#لپیام اطلاعیه 1400/12/24 *گسترش صنایع پیام* افشای اطلاعات بااهمیت - (اتمام تعهدات قبلی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پیرو پیگیری های م...

📊#لپیام


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴


*گسترش صنایع پیام*


افشای اطلاعات بااهمیت - (اتمام تعهدات قبلی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰


پیرو پیگیری های مکرر مدیریت شرکت مبنی بر تعدیل بدهی تسهیلات بانک صادرات که بیشتر ناشی از سود و جرائم مضاعف بوده است با پرداخت معادل ۲۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کل بدهی تسهیلات بانک فوق به مبلغ۷۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسویه گردید . در ضمن طرح دعوی بر علیه شرکت صنایع جوشکاب یزد به عنوان ضامن دریافت تسهیلات این شرکت نیز با توجه به تسویه وام مختومه گردید


مبلغ تعهد:۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
انتهای خبر

0
0