بولتن اقتصادی
1399/10/08
18:42
مزایده ایران مال به کجا رسید؟ 🔹قرار بود سوم دی پاکت‌های مزایده گشوده شود اما هیچ نتیجه‌ای در این خصوص به مدال واصل نشده است! 🔹قیمت‌گذاری ایران مال...

مزایده ایران مال به کجا رسید؟🔹قرار بود سوم دی پاکت‌های مزایده گشوده شود اما هیچ نتیجه‌ای در این خصوص به مدال واصل نشده است!


🔹قیمت‌گذاری ایران مال با واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد

انتهای خبر

0
0