حسین زمانی
1399/09/23
09:55
📊 تحلیل نماد: وملی ⚙️ صنعت:تولید کفش 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل: بعد از ریزش شدید؛ با رسیدن به کف کانال و همچنین نسبتهای فیب...

📊 تحلیل نماد: وملی⚙️ صنعت:تولید کفش🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل: بعد از ریزش شدید؛ با رسیدن به کف کانال و همچنین نسبتهای فیبوناچی و گن با تقاضا همراه گردیده است


با شکست نسبت ۰.۳۸۲ زوایای گن ، سقف قبلی و در بلند مدت ،در صورت شکست سقف قبلی، تارگت مدنظر میسر خواهد شد؟

انتهای خبر

0
0