مدت: 30 ثانیهحجم: 1.4 مگابایت
موج مثبت Positive Wave
1399/08/12
17:44
🎥 شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران سوغات اوباما بودن یا ترامپ؟

🎥 شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران سوغات اوباما بودن یا ترامپ؟

انتهای خبر

0
0