بورس امروز
1399/08/24
16:23
‌‌❇ «شپلی» به ابهامات افزایش نرخ پاسخ داد 🔹مدیرعامل شرکت پلی اکریل ایران «شپلی» به ابهامات موجود در خصوص افزایش نرخ بیش از ۱۰ درصد محصولات این شرک...

❇ «شپلی» به ابهامات افزایش نرخ پاسخ داد🔹مدیرعامل شرکت پلی اکریل ایران «شپلی» به ابهامات موجود در خصوص افزایش نرخ بیش از ۱۰ درصد محصولات این شرکت پاسخ داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0