سیگنال یاب روزانه
1401/05/31
09:41
#خگستر تلاش مجدد جهت شکست مقاومت 355 تومان با شکست و تثبیت این سطح، اهداف بعدی: 390 و 438 تومان

#خگسترتلاش مجدد جهت شکست مقاومت ۳۵۵ تومانبا شکست و تثبیت این سطح، اهداف بعدی: ۳۹۰ و ۴۳۸ تومان

انتهای خبر

0
0