کدال۳۶۰
1399/08/18
17:24
#کاذر تمدید مهلت استفاده از مجوز #افزایش_سرمایه شرکت فرآورده های نسوز آذر با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-99A-1...

#کاذر


تمدید مهلت استفاده از مجوز #افزایش_سرمایه شرکت فرآورده های نسوز آذربا عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-۹۹A-۱۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ تمدید گردید۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۷:۲۴:۵۰ (۶۹۰۲۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0