خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/22
22:00
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن | #وکبهمن | 📆 1401/03/22 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 8,991 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 6,120 ♦️قی...

شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن | #وکبهمن |📆 ۱۴۰۱/۰۳/۲۲🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۸,۹۹۱🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۶,۱۲۰♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۶۸➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0