آواتحلیل
1399/12/04
12:48
#بررسي_گزارش_كدال #کفرا ✅ فرآورده های نسوز ایران در بهمن ماه به فروش 63 ميليارد تومانی رسید که بیشترین فروش ماهانه شرکت محسوب می شود و نسبت به ماه...

#بررسی_گزارش_کدال #کفرا✅ فرآورده های نسوز ایران در بهمن ماه به فروش ۶۳ میلیارد تومانی رسید که بیشترین فروش ماهانه شرکت محسوب می شود و نسبت به ماه دی رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد.


.


✅ شرکت در این ماه ۱۳۷۲ تن آجر قلیایی با نرخ ۲۱ میلیون تومان به ازای هر تن فروخته که در قیاس با ماه گذشته ۲۱ درصد افزایش در مقدار و ۱۷ درصد افزایش در نرخ فروش داشته است.✅ در نهایت شرکت در ۱۱ ماهه نخست سال مالی جاری، ۴۴۶ میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۸۸ میلیارد تومان بوده است.📉 قیمت سهم ۴۹۴۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۱۰ درصد افت داشته است...انتهای خبر

0
0