همفکران
1400/05/24
16:12
#کدال #شفاف_سازی #پلوله 📌 به استحضار می رساند مانده تسهیلات سنواتی دریافتی شرکت تولیدی گازلوله از بانک های سپه و ملی ایران به ترتیب به مبالغ 25 ...

#کدال


#شفاف_سازی


#پلوله📌 به استحضار می رساند مانده تسهیلات سنواتی دریافتی شرکت تولیدی گازلوله از بانک های سپه و ملی ایران به ترتیب به مبالغ ۲۵ و ۹۵ میلیارد ریال تسویه و بابت بخشودگی جرایم به ترتیب مبالغی بالغ بر ۴ و ۳۶ میلیارد ریال به عنوان تعدیلات در دفاتر شناسایی شده است.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0