کانال تحلیلی پارسیس
1401/07/01
12:00
#فاما 🟢 شرکت اما 🔹 سرمایه : 250میلیارد تومان ✳️سود محقق شده برای سال مالی1400/12/29: 181 میلیارد تومان (73) تومان هر سهم 🔸 سود مجمع سال مال...

#فاما🟢 شرکت اما🔹 سرمایه : ۲۵۰میلیارد تومان✳️سود محقق شده برای سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹: ۱۸۱ میلیارد تومان (۷۳) تومان هر سهم🔸 سود مجمع سال مالی قبل-تعدیل شده (۷۲۵ ریال هر سهم).


🔸 سود تقسیمی (۳۰۰ ریال هر سهم) (۴۱٪)🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۱ : بهار (۲۵۰ ریال).


🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (۱۸۴ ریال) - تابستان (۱۶۹ریال)- پاییز (۱۶۸ ریال)- زمستان (۲۰۴ریال ).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۷۹ ریال) - تابستان (۲۲۰ ریال ) - پاییز (۲۵۲ ریال ) - زمستان (۳۶۳ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۱۶۰ میلیارد تومان (۶۷٪📉اندیکاتورRSIا => ۴۶


📉 اندیکاتورMFIا => ۵۸


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۸۷۹۵ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۰.۳ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: مثبت ۴۷ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۵۸ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : منفی ۳۹ ٪


✔️بازدهی از سقف ۱۴۰۰: منفی ۴۵ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۱: منفی ۱۶ ٪کانال تحلیلی پارسیس"انتهای خبر

0
0