کارگزاری آبان
1399/11/14
08:07
📊#ثپردیس اطلاعیه 99/11/13 *سرمایه گذاری مسکن پردیس* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

📊#ثپردیس


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۳


*سرمایه گذاری مسکن پردیس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0