تکسهم ۹۸
1399/10/29
10:06
ناظر باید معاملات سهم #خموتور رو باطل کنه وگرنه باز هم سهامدار خرد بیچاره ای که از همه جا بی خبر فکر کرده خبریه ضرر میکنه! @taksahm_98

ناظر باید معاملات سهم #خموتور رو باطل کنه وگرنه باز هم سهامدار خرد بیچاره ای که از همه جا بی خبر فکر کرده خبریه ضرر میکنه!@taksahm_۹۸

انتهای خبر

0
0