اسمارت بورس
1399/10/08
21:41
🔹نمودار فوق روند ورود و خروج پول حقیقی از ابتدای معاملات روز جاری تا ساعت 12:30 را نشان میدهد. میزان خروج پول حقیقی در روز جاری حدود 136 میلیارد تو...

🔹نمودار فوق روند ورود و خروج پول حقیقی از ابتدای معاملات روز جاری تا ساعت ۱۲:۳۰ را نشان میدهد. میزان خروج پول حقیقی در روز جاری حدود ۱۳۶ میلیارد تومان می‌باشد. خروج پول حقیقی در روز گذشته حدود ۷۸۶ میلیارد تومان بوده است.♓️انتهای خبر

0
0