تکسهم ۹۸
1399/10/06
16:11
#کاما هدف اول ایجاد کارخانه های سرب و روی و مس و منگنز در بندر شهید رجایی جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده می باشد خوشبختانه صنعت...

#کاماهدف اول ایجاد کارخانه های سرب و روی و مس و منگنز در بندر شهید رجایی جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده می باشد

خوشبختانه صنعت ساخت اسکله توسط قرارگاه خاتم بومی سازی شده است خصوصا اسکله فله بر که قرار است در بندر شهید رجایی تاسیس شودA.M

انتهای خبر

0
0