سهامیاب - آموزش بورس
1401/02/23
13:47
ارز لونا با 99.98 درصد سقوط رکورد تاریخی‌ترین سقوط رمزارز رو به نام خودش ثبت کرد! از 119 دلار تا نزدیک صفر! ✅ 📊👈سهام یاب

ارز لونا با ۹۹.۹۸ درصد سقوط رکورد تاریخی‌ترین سقوط رمزارز رو به نام خودش ثبت کرد!از ۱۱۹ دلار تا نزدیک صفر!✅ 📊👈سهام یابانتهای خبر

0
0