کدال۳۶۰
1399/12/04
14:56
#ولپارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪️ شرکت لیزینگ پارسیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 معادل 187,629 میلیون ریا...

#ولپارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪️ شرکت لیزینگ پارسیان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معادل ۱۸۷,۶۲۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۸٪ افزایش داشته است.▪️«ولپارس» با سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مبلغ ۱۸۷,۶۲۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸٪ افزایش داشته است.۱۳۹۹-۱۲-۰۴ ۱۴:۵۶:۳۲ (۷۲۳۳۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0