سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/29
09:56
#ارزش_معاملات_خرد: 1,399 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-49 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,404,874 🔴 ‎-5,904‎ (-0.4%) #ورود_پول_هوشمند: 🟢 ‎+1 میلیا...

#ارزش_معاملات_خرد: ۱,۳۹۹ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۴۹ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۰۴,۸۷۴ 🔴 -۵,۹۰۴ (-۰.۴٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🟢 +۱ میلیارد تومان
انتهای خبر

0
0