کانال افزایش سرمایه
1401/03/25
15:56
👆👈#شمواد #افزایش_سرمایه 🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 143,488,000,000 ری...

👆👈#شمواد #افزایش_سرمایه🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۳,۱۷۹,۶۶۳,۲۷۸,۴۴۶ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۲۲۱۵٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی از محل مازادحاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین )
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۵:۰۲:۵۳مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0