بورس نیوز
1399/08/18
11:43
ممنوعیت صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی/ ستاد تنظیم بازار کشور به منظور کنترل بازار و جلوگیری از روند افزایشی قیمت تا اطلاع ثانوی صادرات مرغ را ممنوع کرد.
انتهای خبر

0
0