کارگزاری آبان
1399/09/04
09:59
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 1.24 میلیارد سهم وتجارت 562.3 میلیون سهم خساپا 516.6 میلیون سهم خگستر 320.3 میلیون سهم وبملت 241.9 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۱.۲۴ میلیارد سهم


وتجارت ۵۶۲.۳ میلیون سهم


خساپا ۵۱۶.۶ میلیون سهم


خگستر ۳۲۰.۳ میلیون سهم


وبملت ۲۴۱.۹ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0