حامیان بورس ایران
1400/01/08
08:25
خالص ورود/خروج پول حقیقی ها در گروه های مختلف بازار - شنبه ۷ فروردین 🟢 بیشترین #ورود پول حقیقی به ترتیب: ۱. گروه #خودرویی ۲. گروه سرمایه گذاری ...

خالص ورود/خروج پول حقیقی ها در گروه های مختلف بازار - شنبه ۷ فروردین🟢 بیشترین #ورود پول حقیقی به ترتیب:۱. گروه #خودرویی


۲. گروه سرمایه گذاری


۳.خدمات فنی و مهندسی🔴 بیشترین #خروج پول حقیقی به ترتیب :۱. گروه پتروشیمی


۲.گروه معدنی


۳.گروه فلزات🔁 مهاجرت و چرخش پول در گروه های بازار کاملا مشخص است و نیازی به توضیح اضافه نیست.انتهای خبر

0
0