بورس۲۴
1401/03/18
13:24
شفاف سازی بانک پارسیان در خصوص پرداخت سود

به گزارش کدال نگربورس ۲۴، بانک پارسیان در خصوص پرداخت سود سنواتی سهامداران حقیقی شفاف سازی نمود.

شفاف سازی بانک پارسیان در خصوص پرداخت سود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک پارسیان در خصوص پرداخت سود سنواتی سهامداران حقیقی شفاف سازی نمود.

پارسیان
انتهای خبر

0
0